• Ethyl Alcohol Ethanol 64-17-5 C2H6OEthyl Alcohol Ethanol 64-17-5 C2H6O

  Этанол – Ethanol – Ethyl Alcohol

  0.00

  Олон улсын нэршил: Ethyl Alcohol – Этилийн спирт

  Ижил төстэй нэршил: Ethanol; Absolute Ethanol; Alcohol; Ethanol 200 proof; Ethyl Alcohol, Anhydrous; Ethanol, undenatured; Dehydrated Alcohol; Alcohol

  CAS дугаар: 64-17-5

  Молекул масс: 46.07гр/моль

  Химийн томъёо: C3H6O

  Хэрэглээ: Уусгагч, түлш, эмнэлэг, хүнс

 • Placeholder

  1,2-пропандиол – Propylene glycol – Пропилен гликоль – C3H8O2 500мл

  Бүтээгдэхүүний танилцуулга:
  Олон улсын нэршил: Пропилен гликоль
  Ижил төстэй нэршил: 1,2-пропандиол, 1,2-дигидроксипропан, α-пропилен
  гликоль,метил гликоль, метил этил гликоль
  Химийн томъёо: CH3CHOHCH2OH
  Cas №:57-55-6
  Молекул масс: 76.1г/моль
  Хэрэглээ: 45%-ийг ханаагүй полистер давирхайн үйлдвэрт түүхий эд болгон
  хэрэглэнэ.Полиуретаны үйлдвэрт, чийг хадгалагч, уусгагч,хүнсэнд удаан хадгалагч
  болгон,тамхины үйлдвэрт,эмийн үйлдвэрт уух болон тарилга, хиймэл
  нулимс,хөлддөггүй шингэн болгон онгоц, усан онгоцонд, мал эмнэлэгт хивэгч
  хивэгч бус амьтны гүзээний нянг бууруулах, энергийн эх үүсвэр болгох зэргээр
  өргөн хэрэглэж байна.

End of content

End of content